Sejm RP


Przynależność do:
– Komisji Skarbu Państwa
– Komisji Finansów Publicznych
– Zespołu Parlamentarnego do Spraw Uniwersytetów Trzeciego Wieku
– Zespołu Parlamentarnego do spraw gospodarki morskiej
– Zespołu Parlamentarnego do spraw gazu łupkowego
– Zespołu Parlamentarnego do spraw polityki miejskiej
– Zespołu Parlamentarnego do spraw diabetyków
– Pomorskiego Zespołu Parlamentarnego