O mnie


Urodziłem się w 1974 roku Słupsku, tu dorastałem i rozpocząłem naukę w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Banacha (dawnej czternastce), a następnie w Technikum Elektrycznym. Po maturze pojąłem studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku, gdzie zdobyłem tytuł magistra historii. Ukończyłem także podyplomowe studia z zarządzania.

W latach 1999 – 2002 byłem dyrektorem słupskiego oddziału Ruch SA, który osiągał najlepsze wyniki w kraju. Następnie w latach 2002-2005 pracowałem w „Dzienniku Bałtyckim” na stanowisku zastępcy dyrektora regionalnego oraz szefa słupskiego oddziału gazety. Potem kierowałem biurem poselskim Platformy Obywatelskiej w Słupsku i pełniłem funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przed zdobyciem mandatu posła byłem zastępcą dyrektora w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Słupsku.

Od wczesnej młodości interesowałem się polityką i angażowałem w działalność społeczno-polityczną. W kadencji 1998-2002 Rady Miasta Słupsk, w wieku 24 lat zostałem radnym. W 2006 roku z najlepszym wynikiem w Słupsku ponownie zostaję radnym, radni zaś jednogłośnie wybierają mnie Przewodniczącym Rady Miejskiej. W 2007 roku zostaję wybrany z okręgu gdyńsko-słupskiego na posła z listy Platformy Obywatelskiej i zostaję parlamentarzystą VI kadencji Sejmu RP. W 2011 roku wyborcy ponownie powierzyli mi mandat posła na następną kadencję Parlamentu, uzyskałem 18.548 głosów i drugi wynik na liście PO okręgu 26.

W Sejmie pracuję w Komisji Skarbu Państwa i Komisji Finansów Publicznych oraz jestem w Zespole Parlamentarnym do Spraw Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Jestem wiceprzewodniczącym trzech zespołów parlamentarnych: do spraw gospodarki morskiej, do spraw gazu łupkowego oraz do spraw polityki miejskiej. W pracy parlamentarzysty staram się rozmawiać i rozumieć ludzi. Pracuję tak jak potrafię najlepiej i z tego rozliczam się systematycznie przed swoimi wyborcami.

Bardzo bliskie są mi sprawy regionu i miasta Słupska, bo tu mieszkam, założyłem rodzinę i wraz z żoną Anią wychowujemy 17-letnią Julię i 8-letniego Piotrusia. Wolny czas spędzam z rodziną, często zwiedzając urokliwe zakątki województwa pomorskiego. Kibicuję też słupskiej koszykówce.