Droga krajowa nr 21


  • Pisma z 25.02.2011 r. ; 24.03.2011 r.; 25.05.2011r.; 08.06.2011r. ; 21.06.2011r. w sprawie promesy na realizację projektu pn. „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku”. – pobierz plik
  • Pisma 16.08.2011r; 25.08.2011r.; 26.08.2011r.; 13.09.2011r.; 26.09.2011r. w sprawie umieszczenia projektu pn. „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku” na liście projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. – pobierz plik
  • Pismo z 20.07.2012r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku”. – pobierz plik
  • Pisma 26.11.2012 z załącznikiem i 12.12.2012 r. w sprawie podpisów poparcia o umieszczenie przedsięwzięcia „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku” tzw. słupskiego ringu na liście podstawowej projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. – pobierz plik
  • Pisma 10.01.2013 r.; 05.02.2013r.; 13.02.2013r.; 04.03.2013 r. – korespondencja pomiędzy Wójtem Gminy Kobylnica Leszkiem Kulińskim, a Prezydentem Miasta Słupska Maciejem Kobylińskim w sprawie zmiany przebiegu drogi krajowej nr 21 w granicach administracyjnych Miasta Słupska i Gminy Kobylnica. – pobierz plik
  • Pisma 14.02.2013 r. i 19.02.2013 r. w sprawie udostępnienia kompletu korespondencji pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a miastem Słupsk w sprawie projektu „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku. – pobierz plik
  • Pismo z 20.02.2013 r. w sprawie przeniesienia projektu „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku” z listy rezerwowej na podstawową. – pobierz plik
  • Notatka z 02.04.2013 r. z rozmowy telefonicznej posła Zbigniewa Konwińskiego z Panem Jarosławem Paskiem -Dyrektorem Departamentu Funduszy Unijnych w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie realizacji tzw. słupskiego ringu. – pobierz plik
  • Notatka z 04.04.2013 r. z rozmowy posła Zbigniewa Konwińskiego z Pawłem Szaciłło – Dyrektorem Centrum Unijnych Projektów Transportowych w sprawie przedsięwzięcia „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku”. – pobierz plik
  • Korespondencja z CUPT z 24.07.2013 r. – pobierz plik